THE OPEDUCA PROJECT

DEVELOPING OPEN EDUCATIONAL REGIONS
FOR FUTURE-ORIENTED LEARNING AND TEACHING
ANYTIME, ANYPLACE, WITH ANYBODY, THROUGH ANY DEVICE

540384-LLP-1-2013-1-NL-COMENIUS-CMP
Funding Agency: European Commission, Lifelong Learning Programme - COMENIUS
Project Duration: October 2013 - March 2016
Partners: 19
EU countries: 8

We have translated a shorter versions of the Project Description in each Partner Language which you can access through the links on the right side.


Short version Project Descriptions:


Projekto aktualumasUgdymo praktikoje matome ivairiu naujoviu, taciau trukstama nuoseklumo. Holistine prieiga reikalinga, kad tobulinant ugdyma, sujungti visa, kas geriausia. Šiuo projektu iš esmes siekiama suartinti bendraji ugdyma su realiu gyvenimu, darbo pasauliu, sudarnat salygas jaunimui igyti žiniu ir gebejimu, svarbiu darbo sferai. Projekto ideja bus išbandyta keliuose Europos Sajungos regionuose, sukuriant Atviruosius ugdymosi regionus (OPEDUCA). Juose mokykla, verslas, mokslas ir regiono savivaldos institucijos kooperuosis kaip ugdymo partneriai. Projekto ideja bus pademonstruota švietimo politikams, mokyklu vadovams ir verslui.


19 partneriu iš 18 šaliu konsorciumasKonsorciumas sudarytas taip, kad atstovautu visa Europos Sajunga. Projekte atstovaujamos šiaures ir pietu šalys, senosios ir naujosios nares, centralizuotos ir decentralizuotos vyriausybes, skirtingos bendradarbiavimo tradicijos. Partneriu ivairove suteikia projekto igyvendinimui visu reikalingu kompetenciju. Visi partneriai turi patirties igyvendinant ES projektus. Visi siekia kurti nauja jaunosios kartos ugdymo prieiga ES, kuri tiktu ir sau, ir Europai.


Inovatyvus charakterisVisu pirma, svarbiausiu prioritetu (mokslas, verslumas, IKT, pilietiškumas, kalbos ir t.t.) integravimas i praktiškai išbandyta nauja ugdymosi realybe. Antra, sukuriamas ugdymosi modelis, strukturiškai sujungiantis ugdymosi ir darbo sferas per tiesiogini ugdymo ir verslo imoniu bendradarbiavima. Trecia, mokytojo roles keitimas iš dalyko eksperto i pagalbininko mokantis.


Tikslai ir uždaviniaiProjektu siekiama tobilinti mokyma ir mokymasi mokykloje taip, kad ir procesas ir rezultatai geriau atitiktu ekonomikos tendencijas ir padidintu visu jaunu žmoniu galimybes isitvirtinti darbo sferoje, skatintu atskiros šalies ir ES socialine ir ekonomine raida. Tam reikia ne tik kvalifikacijos, bet ir bendruju, perkeliamuju kompetenciju, idant ateities jaunoji karta turetu ideju ir gebetu jas igyvendinti praktikoje kaip verslininkai. Todel projekte užsibrežta igyvendtinti šiuos uždavinius:

1)  Ieškoti mokymosi turinio liniju, sujungianciu visus bendrojo ugdymo koncentrus, tuo paciu integruojant visus susijusius mokomuosius dalykus;
2)  Sukurti ir išbandyti praktikoje verslumo ugdymo modeli, sudarant salygas mokiniams pademonstruoti ir tuo paciu apmastyti savo mokymosi rezultatus, kuriant ir pristatant ateities verslo vizijas (atvejus);
3)  Atrasti ir aprašyti atotrukio tarp bendrojo ugdymo ir darbo sferu sumažinimo kelius, parodant galimybes;
4)  Parengti darbo rinka ir ekspertais grista Europos pedagogu kvalifikacijos tobulinimo programa, iskaitant OPEDUCA mokytoju tinkla, elektroninius leidinius, keitimasi mokymosi medžiaga ir t.t.
5)  Parengti ataskaitas švietimo politikams, mokyklu vadybininkams ir verslo imonems skirtingomis Europos kalbomis;
6)  Tyrimais patikrinti Atviruju ugdymosi regionu veikla.


Poveikis ir Europine pridetine verte


Klase keiciama realiu gyvenimu regione ir tarp šaliu, metodinis leidinys, aprašantis Atvirojo švietimo regiono kurimo ir veiklos metodika. Viskas turetu tureti teigiama itaka jaunimo ugdymuisi. Jaunimo nedarbo mažinimo prioritetas Europoje bus palaikytas sudarant salygas tiesioginiam kontaktui su verslo imonemis bendrojo ugdymo procese. Europos verslo imones sudaro salygas mokytis. Visos jos vertingos del ivairoves ir skirtingu galimybiu.


TvarumasVertybes, kurios iškeliamos šiame projekte, bus aktualizuotos ir palaikytos keleto suinteresuotu pusiu. Partneriai sieks, kad projekto rezultatai isitvirtintu kasdienineje ugdymo praktikoje. Tai Atvirojo švietimo regiono kurimo prasme. Siekdamas palaikyti ES komisijos politika, konsorciumas ipatinga demesi skirs naujo ugdymo modelio tvarumo uždaviniui.