THE OPEDUCA PROJECT

DEVELOPING OPEN EDUCATIONAL REGIONS
FOR FUTURE-ORIENTED LEARNING AND TEACHING
ANYTIME, ANYPLACE, WITH ANYBODY, THROUGH ANY DEVICE

540384-LLP-1-2013-1-NL-COMENIUS-CMP
Funding Agency: European Commission, Lifelong Learning Programme - COMENIUS
Project Duration: October 2013 - March 2016
Partners: 19
EU countries: 8

We have translated a shorter versions of the Project Description in each Partner Language which you can access through the links on the right side.


Short version Project Descriptions:


Waarom dit project?We zien en ervaren dat in de praktijk innovatieve delen van het onderwijs beschikbaar zijn, maar dat de samenhang ontbreekt. Er is een holistische benadering nodig om de belangrijkste onderdelen van beter onderwijs te overbruggen. Dit project is in wezen gericht op het samenvoegen van scholen en de arbeidsmarkt. Om kennis en vaardigheden duidelijker en directer te laten aansluiten op de arbeidsmarkt, zal het project gedefinieerd worden en de aanpak worden getest in verschillende EU-regio’s, het creëren van Open Educatieve Regio’s (OPEDUCA). Regio’s in heel Europa, waarin scholen, industrie, de wetenschap en overheden continu samenwerken als partners in het onderwijs. Deze regionale multi-stakeholder aanpak zal worden voortgebracht in een beleidsadvies voor politici, schoolleiding en industrie.


Consortium van 19 partners uit 8 EU-landenHet consortium is in heel Europa goed in balans. Verschillende Europese perspectieven (Scandinavië en Zuid-Europese landen, de nieuwe EU-leden uit de voormalige socialistische landen, centrale en decentrale bestuur en verschillende tradities van de samenwerking) zijn vertegenwoordigd in het project. De verschillende partners en hun regio bieden het project alle aanvullende vaardigheden die nodig zijn. Alle partners zijn ervaren en op dit moment betrokken bij tal van EU-projecten en regering-adviserende constructies. Ze zijn allemaal op zoek om een gezamenlijke EU-aanpak te ontwikkelen die werkt binnen hun eigen en alle andere EU-regio’s.Innovatief karakterTen eerste, de integratie van de belangrijkste prioriteiten (wetenschap, ondernemerschap, ICT, nationaliteit, taal enz.) in een curriculum-proof nieuwe educatieve werkelijkheid. Ten tweede, het creëren van onderwijs dat structureel de werelden van school en werk combineert via een directe en structurele samenwerking tussen scholen en bedrijven alsook hun educatieve partners. Ten derde, het herpositioneren van docenten van schoolvak-experts naar facilitators voor jonge leerlingen.DoelstellingenWij streven ernaar om de ontwikkeling van leren en onderwijzen in een zodanige wijze te verbeteren dat zowel het proces van het onderwijs en de resultaten bijdragen aan de realisatie van een kenniseconomie en een verhoogde inzetbaarheid voor iedereen, met name in die sectoren die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving en de industrie. Het vereist een wetenschappelijk geschoolde en competente (ook transversale) volgende generatie die in staat is om ideeën om te zetten in daden als toekomstige ondernemers. Daarom zijn de strategische doelstellingen van het project:

(1) Uitzoeken hoe doorlopende leerlijnen gebouwd kunnen worden van primair naar secundair onderwijs tot hoger onderwijs welk alle relevante schoolvakken volledig integreert.
(2) Het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een gestructureerde aanpak voor ondernemerschap in het onderwijs door middel van het laten demonstreren en reflecteren van leerlingen op hun leerprestaties door het creëren en presenteren van een toekomst relevant ondernemingsplan. 
(3) Definiëren en beschrijven van manieren om de kloof tussen school en de arbeidsmarkt te dichten, adviseren over de mogelijkheden van het samenvoegen van deze werelden in coöperatief onderwijs.
(4) Het ontwikkelen van een arbeidsmarkt en expert-gebaseerde Europese masteropleiding voor de professionalisering van docenten, waaronder een authentiek leraren netwerk, e-books, uitwisseling van lesmateriaal etc.
(5) ‘’Kennisvlucht’’ en ‘’BusinessClass’’  beleids-rapporten voor politici, schoolleiding en bedrijven in verschillende Europese talen. 
(6) Op bewijs gebaseerd onderzoek naar de constructie en werking van een Open Educatieve Regio.


Impact en Europese meerwaardeEen klaslokaal vervangen door leren in de regio en grensoverschrijdend, boeken vervangen door Open Educatieve Bronnen - dit alles zal invloed hebben op de ontwikkeling van jongeren. De Europese prioriteit voor werk zal duidelijk worden ondersteund in ons project door jongeren tijdens regulier onderwijs direct in contact te brengen met bedrijven en hun educatieve partners. Veel Europese bedrijven zorgen voor uitstekende leerruimtes. Allen zijn waardevol vanwege hun verschil en kansen. Ons consortium van scholen en betrokken educatieve partners uit de wereld van werk en de wetenschap, werkt via een gezamenlijke holistische aanpak, wat betekent dat de kracht en de macht van de EU streeft om Europa naar de voorhoede van innovatie, werk, cultuur en duurzaamheid door gestructureerde en goed georganiseerde investeringen te brengen in onderwijs en jeugd.DuurzaamheidDe waarden die we naar voren brengen, zullen groeien en krachtiger worden door middel van een multi-stakeholder aanpak. Partners zullen werken aan resultaten die kunnen inwortelen in de dagelijkse praktijk van de vele scholen in Europa. Dat is een essentie van deze ontwikkeling en de werking van Open Educatieve Regio’s. Om het beleid van de EU-commissie volledig te ondersteunen, heeft het consortium de meeste aandacht voor duurzaamheid van een nieuwe educatieve aanpak gepresenteerd.