THE OPEDUCA PROJECT

DEVELOPING OPEN EDUCATIONAL REGIONS
FOR FUTURE-ORIENTED LEARNING AND TEACHING
ANYTIME, ANYPLACE, WITH ANYBODY, THROUGH ANY DEVICE

540384-LLP-1-2013-1-NL-COMENIUS-CMP
Funding Agency: European Commission, Lifelong Learning Programme - COMENIUS
Project Duration: October 2013 - March 2016
Partners: 19
EU countries: 8

We have translated a shorter versions of the Project Description in each Partner Language which you can access through the links on the right side.


Short version Project Descriptions:


Proč tento projet?Víme a máme zkušenost s tím, že inovativní vzdělávání je v praxi dostupné, ale jeho soudržnost chybí. Je zapotřebí holistického přístupu, aby se propojily klíčové části lepšího vzdělávání. Tento projekt si především klade za cíl sloučit školu a svět práce a vhodně přizpůsobit znalosti a dovednosti potřebám trhu práce. Projekt popíše a ověří postupy v mnoha různých regionech EU a vytvoří Otevřené výukové regiony (OPEDUCA - Open Educational Regions). Regiony nacházející se po celé Evropě, ve kterých školy, průmysl, věda a vlády budou neustále spolupracovat jako partneři ve vzdělávání. Tento mnohostranný regionální přístup bude jakýmsi politickým doporučením pro politiky, vedení školy i průmyslová odvětví.Sdružení 19 partnerů z 8 států EUNaše sdružení je v rámci Evropy dobře vyvážené. V projektu jsou zastoupeny různé evropské perspektivy a nejrůznější druhy spolupráce (severské a jižní státy, noví členové EU z bývalých socialistických zemí, centralizované a decentralizované správy). Rozmanitost partnerů, jakož i jejich regionů, nabízí projektu všechny potřebné doplňkové dovednosti. Všichni partneři jsou zkušení a v současné době se podílí na řadě národních projektů a projektů EU. Spolupracují na rozvoji společného evropského přístupu, který by probíhal v rámci jejich regionu i ve všech ostatních regionech EU.Innovační charakterZa prvé, integrace klíčových priorit (vědy, podnikání, informačních a komunikačních technologií, státního občanství, jazyků, atd.) do nového vzdělávacího kurikula nové vzdělávací reality. Za druhé, tvorba vzdělávání, které strukturálně skloubí práci a vzdělávání prostřednictvím přímé a strukturální spolupráce mezi školami a firmami, jako jejich vzdělávacími partnery. Za třetí, v jistém smyslu „náhrada“ učitelů odborníky, jež se stávají zprostředkovateli znalostí pro mladé studenty.Cíle a záměryNaším cílem je posílit rozvoj učení a vyučování tak, že jak proces vzdělávání, tak jeho výsledek přispějí k realizaci ekonomiky založené na znalostech a zvýšení zaměstnatelnosti pro všechny, a to zejména v těch odvětvích, která přispívají k více udržitelnému rozvoji společnosti a průmyslu. To vyžaduje vědecky kvalifikované a kompetentní (průřezové i zručné) příští generace, které budou schopné zrealizovat záměry v praxi jako budoucí podnikatelé. Z tohoto důvodu jsou strategické cíle projektu následující:

(1)Vymyslet, jak napojit stávající učební linie od základního přes střední vzdělávání na další vzdělávání, které bude plně integrovat všechny příslušné školní předměty.
(2)Vypracovat a uvést do praxe strukturovaný přístup pro podnikatelské vzdělávání způsobem, který umožní žákům názorně předvést a reflektovat své studijních výsledky prostřednictvím tvorby a prezentace budoucích důležitých obchodních případů a projektů.
(3)Definovat a popsat způsoby, jak překlenout propast mezi školou a světem práce; poskytovat poradenství o možnostech sloučení těchto světů v kooperativním vzdělávání.
(4)Vytvořit trh práce a odbornou bázi evropského magisterského studia pro profesionalizaci učitelů, včetně autentické sítě učitelů, e- knih , výměny výukových materiálů, atd.
(5)Brožury “Přehled znalostí” a “Business Class” v různých evropských jazycích slouží jako politické zprávy pro politiky, vedení škol, firmy a společnosti.
(6)Výzkum založený na důkazech z výstavby a fungování Otevřeného výukového regionu.


Dopad & evropská přidaná hodnota v rámciTřída je vystřídána učením reálného života v místních i přeshraničních regionech, knihy jsou nahrazovány otevřenými výukovými východisky - to všechno ovlivní rozvoj mladých lidí. Evropská priorita práce bude v našem projektu jasně podporována tím, že se mladí lidé ocitnou v přímém kontaktu s firmami, které se stanou vzdělávacími partnery v řádné výuce. Mnoho evropských společností a firem poskytuje vynikající studijní “arény”. Všechny jsou cenné díky své rozdílnosti a příležitostem, které nabízejí. Naše sdružení škol a zapojených partnerů vzdělávání ze světa vědy a práce, působící prostřednictvím společného holistického přístupu, v rámci EU výrazně usiluje o to, aby se Evropa ocitla v čele inovací, práce, kultury a udržitelnosti pomocí strukturovaných a dobře organizovanými investic v oblasti vzdělávání a mládeže.UdržitelnostHodnoty, které chceme předat, budou růst a sílit díky přístupu mnoha zúčastněných stran. Partneři budou pracovat na výsledcích, které mohou zakořenit v každodenní praxi mnohých evropských škol. To je důvod, proč tyto regiony vznikly a způsob, jak by měly fungovat. Ve snaze podpořit politiku Komise EU se naše sdružení škol zaměřuje nejvíce na udržitelnost tohoto nového vzdělávacího přístupu.